Visebok

Siden 2012 har jeg jobbet endel med nyutgivelser av Thorbjørn Egner sine tekster og historier, i tett samarbeid med familien. I 2012 ble tre jubileumsbøker laget, i forbindelse med at det var 100 år siden Egner ble født (omslagene vises nederst). I 2019 var det et utvalg av Egner sine viser som skulle som skulle samles i en bok. Viser fra flere bøker ble valgt ut, og en helhetlig design måtte utformes. Notene er og tegnet på nytt. Der det kun var strekillustrasjoner fikk jeg i oppdrag og fargelegge disse.