Arbeiderbevegelsens historie

Arbeiderbevegelsens historie, utgitt av Res Publica og LO. Boken skal være en kort og enkel innføringen i arbeiderbevegelsens historie, med mange historiske bilder fra b.l.a. ArbArk.