Arbeiderbevegelsens historie

Arbeiderbevegelsens historie er utgitt av Res Publica og LO. Boken er en kort og enkel innføringen i arbeiderbevegelsens historie, med mange historiske bilder fra b.l.a. ArbArk.