Bjørg viks vei

Lars Vik har skrevet bok om sin mor, Bjørg Vik. Vi følger henne fra oppveksten på St. Hanshaugen til livet i Porsgrunn hvor hun prøver å balansere rollene som mor og forfatter, og som kvinnesakskvinne. Teksten har flere nivåer som skulle skilles fra hverandre. Sitater fra Bjørg Vik skulle skilles ut fra brødteksten. Det samme med sitater fra andre. Og «samtale» mellom mor og sønn skulle og skilles fra det andre. Alle sitatene er satt i en annen font, grønt på Bjørg sine og sort på andres. «Samtalene» er satt i kursiv. Omslaget er lagd i samarbeid med Anna Andrea Vik Aniksdal.