Diktsamling om 22 juli

En sterk diktsamling som springer ut av vitnebeskrivelser fra terrorangrepet 22. juli. Det var et ønske om å bruke et bilde av en bloddråpesvermer da denne er nevnt i diktene.