Omslag, dikt

Berget_DerGanzeWeg

Jeg liker godt å lage omslag for diktsamlinger. Det er utfordrende og spennende å prøve og visualisere stemninger og føleleser i diktene. Her er eksempler på noen av diktomslag jeg har lagd.

Bramness_UtenFilmiKameraetBramness_SaltPaa