Flåklypa Tidende

Flåklypa tidende blir gitt ut i sin helhet i tre bind. Første bind kom i 2021, bind to i 2022 og bind 3 kommer i 2023. Vi viderefører omslagsdesignet fra Kjell Aukrusts verden, med fransk halvbind i grov shirting. Etter noen innledende sider, med forord og oversikt over persongallerier, er resten faksimile fra de gamle Flåklypa tidende som første gang sto på trykk i Mannskapsavisa i 1954. Faksimile-sidene har en gulnet bakgrunn som gammelt avispapir.