Mer Aukrust

Samleboken «Simon, Bonden og Bror min» kom ut på nytt i forbindelsen med jubileet. Omslaget, som jeg fikk i oppdrag å lage, er i stil med Kjell Aukrusts verden. Omslaget er i fransk halvbind med grov shirting på ryggen. Materien ble og satt på nytt.