Nye diktomslag

Helseth-med-skygge

Kvit katt i snøen er noe så sjeldent som en norsk Haikudikt-samling.

Bramness-med-skygge

Hanne Bramnes får en gammel skrivebok i hendene, funnet på et nedlagt psykiatriak sykehus. Boken inneholder fragmenter av dikt, skrevet av en ukjent kvinne. Bramnes har her fullført diktene.

 

Fossum_Vi-som-er_forside

ForanOrion