Personlige historier

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng sin personlig bok om det å være sensitiv. Boken skulle være enkel og pen, uten farger men med litt pynt. Det måtte og være tydelig markert hvem som skrev hva.