Egners små sangbøker

dyrene-vise_web

I Egners små sangbøker står hver sang alene i hver bok. Jeg fikk i oppdrag å designe bøkene så hvert vers fikk et oppslag med en illustrasjon … og gjerne noen vignetter til og. Ikke så lett da det ikke fins så mange illustrasjoner. Da ble det «klipp og lim» for å få det hele til å gå opp. Til Dyrene i Afrika fantes det kun noen få farge-illustrasjoner og noen i ren strek, så her ble jeg satt til å fargelegge strek-illustrasjonene. Litt skummelt å begynne og «tukle» med Thorbjørn Egner sine illustrasjoner, men familien ble fornøyd og denne boken ble også fylt med farge-illustrasjoner.

dyrene-oppslag-1dyrene-oppslag2revevise_webrev-oppslag1rev-oppslag2bamses-vise_webbamses_oppslag-1bamses_oppslag2rovervise_web