Ungdomsbok

Odds store kamp er historien om sønnen til Fridtjof Nansen som gjorde en stor innsats for jøder og flyktninger under og etter krigen. Han satt selv på Grini og i tysk konsentrasjonsleir, og noen av hans tegninger derfra er med i denne boken, i tillegg til historiske foto. Boken er beregnet på lesere fra 12 år og oppover, og typografien skulle være god og leservennlig. I tillegg til illustrasjoner skulle det være plass til faktabokser. En viktig og fin bok å jobbe med!