Billedbøker fra Ena

Her er forside på noen av billedbøkene jeg har jobbet med for Ena forlag i 2020. Jeg har jobbet for Ena, som nå er en del av Vigmostad & Bjørke, siden de startet i 2014. Og i løpet av den tiden har jeg hatt mange fine og spennende oppdrag for dem.