Kjell Aukrust 100 år

Kjell Aukrust ville fylt 100 år i 2020. I den forbindelsen har Anders Heger, som og har skrevet  de innledende tekstene, samlet et utvalg av Aukrusts store produksjon av historier og tegninger. Dette var en stor, krevende og morsom produksjon med mange forskjellige elementer som skulle designes til en helhet. Omslaget er i fransk halvbind med grov shirting på ryggen. Samleboken «Simon, Bonden og Bror min» kom ut på nytt i forbindelsen med jubileet. Omslaget, som vises nederst, er i stil med Kjell Aukrusts verden.

Omslag til nyutgivelse av Simen, Bonden og Bror min.