#minhistorie

Iman Meskini, som spiller i Skam, la i 2017 ut en melding på Instagram om Fatan Mahdi og det å bruke hijab. Iman spurte  instagramfølgerne sine om deres forhold til hijab, enten de bruker den eller ikke. Svarene kom fra hele verden og er samlet i denne boken. Format og typografi (og emojis) er valgt for at det skal ligne mest mulig på en Instagram-konto.